28
Oct
2021
รู้จักกับ 5ส วิธีการที่จะช่วยที่จะช่วยสร้างให้เราความมีระเบียบอย่างยั่งยืน Categories : การศึกษา
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เครื่องมือที่ใช้ในการประบปรุงและพัฒนาองค์กรแบบเรียบร้อยและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากคือ 5ส หากใครสามารถทำได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้งานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยทีเดียว 

5ส นิยมนำมาใช้ตั้งแต่ในโรงงานไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเครื่องมือนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุ่มทุกวัยอีกด้วยเพราะความเรียบง่ายที่สามารถทำได้โดยง่ายแต่ออกมามีประสิทธิภาพส่งผลดีต่ดการประบปรุงเป็นอย่างมาก

กิจกรรม 5ส ได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก ในต้นฉบับ คือ 5S หรือ Five S หมายถึงศัพท์ภาษาญี่ปุ่นห้าคำที่ใช้อธิบายขั้นตอนต่างๆของระบบ 5S ภายหลังแต่ละประเทศก็คิดศัพท์ของตนเองขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการใช้งาน โดยอิงพื้นฐานจากต้นกำเนิดคือประเทศ ญี่ปุ่น โดยแต่ละประเทศจะใช้ศัพท์ดังนี้  

整理 (Seiri) : Sort :  สะสาง คือ คือการจัดระเบียบระหว่างของสำคัญที่จำเป็นและใช่บ่อย แยกออกจากรายการที่ไม่จำเป็น หรือไม่มีความสำคัญ โดยเรียงลำดับจากความสำคัญ ต่ำ ปานกลาง และสูง โดยขั้นตอนนี้จะช่วยแยกสิ่งจำเป็น และไม่จำเป็นออกเพื่อง่ายต่อการค้นหา

整頓 (Seiton) : Set in order : สะดวก คือ “การระบุสิ่งของให้เข้ากับตำแหน่ง” ควรวางของหลังการใช้งานไว้ที่เดิม เพื่อให้ระบุในรายการได้ง่าย อาจจะใช้ป้ายชื่อ และ แท็กสี กำกับ รวมถึงการจัดระเบียบการวางในขั้นแนวตั้ง เช่น ใช้ของที่มีน้ำหนักมากวางไว้ด้านล่างของชั้นวาง โดยทั้งหมดนี้เพื่อสะดวกต่อการหยิบจับใช้งานในแต่ละครั้ง  

清掃 (Seiso) : Shine : สะอาด คือ การร่วมใจกันทำความสะอาดที่ทำงานให้ปราศจาก เช่น น้ำมันที่รั่วมาจากเครื่องจักรแล้วไหลลงพื้น เสี้ยนของโลหะ ไม่มีสายไฟห้อยหลวม  ฯลฯ

清潔 (Seiketsu) : Standardize: สร้างมาตรฐาน พนักงานต้องหารือร่วมกันและตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรฐานในการรักษาสถานที่ทำงาน เครื่องจักร  ทางเดินให้เรียบร้อยและสะอาด โดยการตัดสินใจร่วมกันว่าจะสร้างมาตรฐานสำหรับทั้งองค์กร และมีการทดสอบ หรือ ตรวจสอบเป็นประจำ

躾 (Shitsuke) : Sustain : สร้างวินัย คือ การพิจารณาและใช้งาน 5ส ถือเป็นวิถีชีวิตและเป็นการสร้างวินัยในตนเองให้แก่พนักงาน ซึ่งรวมถึงการสวมป้ายปฎิบัติงานตามขั้นตอนการทำงาน มีความตรงต่อเวลา อุทิศตนเพื่อองค์กร เป็นต้น

กิจกรรม 5ส คือระบบปรัญชาและวัฒนธรรม  เมื่อคุณสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้นำหลัก 5ส มาใช้อย่างต่อเนื่องคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งระดับองค์กรและระดับพนักงานในทางที่ดีขึ้น  คุณลักษณะที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งของ 5ส คือ รูปแบบของการใช้ภาพ เครื่องมือแต่ละชิ้นจะมีที่เก็บชัดเจนพร้อมป้ายระบุ ทางเดินมีเส้นกำกับไว้ เส้นสีและป้ายกำกับช่วยในการจัดระเบียบ การทำงานของคุณจึงมีความง่ายดายมากขึ้น  ถึงตาคุณแล้วที่จะนำ 5ส มาเริ่มใช้งาน : ขจัดความยุ่งเหยิงด้วย “สะสาง” จัดระเบียบด้วย “สะดวก” ทำความสะอาดและดูแลเครื่องจักรอย่างดีด้วย “ส : สะอาด” กำหนดกิจกรรมของคุณด้วย “สร้างมาตรฐาน” และกระตุ้นพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วย “สร้างนิสัย”

ขอบคุณที่มา: https://www.goodmaterial.co/5s-guide/

5ส , 5ส คือ , การทำ 5ส , 5ส มีอะไรบ้าง
หน้าหลักบล็อก